Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op onze website evenals onze pagina’s op sociale media en de berichten die wij erop plaatsen.

Naar de informatie op onze website en onze berichten (blogberichten, artikels, links, al dan niet gedeeld, waaronder teksten, tekeningen en foto’s) wordt hierna verwezen met de term Informatie.

De Informatie wordt geplaatst als algemene inlichting en mag onder geen enkel geval als advies worden gebruikt om een bepaalde beslissing te nemen.

De Informatie die wij verstrekken is zorgvuldig samengesteld. Wij leveren alle redelijke inspanningen om de correctheid van de Informatie te verzekeren, maar sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade ingevolge gebruik van de Informatie mocht deze onverhoopt onjuist of onvolledig blijken.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Informatie te wijzigen of hieraan correcties aan te brengen, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Mocht u een fout bemerken in onze Informatie dan danken wij u om ons dit te melden op info@forumadvocaten.be

Op de Informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gebruikt, gereproduceerd of meegedeeld zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming. Dit sluit niet uit dat blogberichten of artikels mogen worden gedeeld op sociale media, hetgeen wel toegelaten is.